Zahrady pro tělesně postižené

Více než 3% populace v České republice trpí nějakým postižením pohybového ústrojí. Postižení nejčastěji vzniká úrazem či následkem nemoci. Pohybově omezení jsou také starší občané, těhotné ženy, případně osoby vezoucí kočárek, ale i lidé s nadváhou. Dočasné omezení způsobují  různé úrazy, jako je zlomená noha, vymknutí kotníku a jiné.

Často se nejedná pouze o postižení dolních končetin, ale různými deformacemi a omezením hybnosti mohou být postiženy zároveň i končetiny horní. U osob s centrální obrnou, ale u dalších postižení, dochází k snížení celkové hybnosti tak, že je nutná stabilizace ve vozíku a dosahová vzdálenost bývá značně omezená. Někteří pohybově postižení mohou zahradu dokonce vnímat pouze pomocí zraku, sluchu a čichu. Můžeme tedy uplatňovat obecné principy ve veřejných zahradách, ale v zahradách speciálních zařízení a zahradách soukromých vždy vycházíme z konkrétních požadavků, možností a schopností postiženého.

Pohybové postižení znamená pro tvorbu prostředí především zvýšené technické nároky. Tedy omezení terénních rozdílů, budování ramp, výtahů a podobně. Dále je třeba klást důraz na použití vhodných materiálů pro povrchy komunikací. Důležité je také dodržování minimální šířky, která umožňuje nejen bezpečné projetí invalidního vozíku či kočárku, ale i chůzi s holí, chodítkem apod.

Neměli bychom zapomenout na specifické vnímání prostoru u vozíčkářů, jejichž výška, tedy i pohledový horizont, je nižší. S tím je třeba počítat především při umisťování informačních tabulí, ovládacích prvků, map parku či řešení pítek.

Specifikem vozíčkářů je také omezenější dosahová vzdálenost a potřeba zvýšení pracovní plochy tak, aby se nemuseli ohýbat.

Důležité je si uvědomit, zdravý člověk i vozíčkář vnímá okolí kontinuálně, nepřetržitě i během pohybu. Pohybově postižení, používající různých pomůcek se při chůzi soustředí především na pohyb samotný a okolí vnímají pouze při zastavení a rozhlédnutí se, nebo z místa odpočinku – lavičky. Proto bychom neměli zapomínat na posezení v nejkrásnějších částech parku či u zajímavých míst.


Prostorové požadavky pro pohyb osob najdete zde.

Prvky zahrad prohandicapované  najdete zde.