Základní parametry a prostorové požadavky

Obecně lze říci, že manipulační prostor tělesně postižených je větší, než prostor potřebný pro pohyb ostatních. Je to způsobeno především zdravotními pomůckami, které tyto osoby používají. U vozíčkářů tedy vycházíme ze základního rozměru vozíku, který je 1100 x 800 milimetrů. Samozřejmě k těmto rozměrům musíme přičíst další prostor nutný pro jeho manipulaci. 

Minimální doporučovaná šířka je opravdovým minimem, který člověk potřebuje pro průchod. Celkově lze doporučit minimální šířku chodníku pro provoz v jednom směru 150 cm.  Uvedená ochranná zóna je potřebná pro bezproblémový pohyb osoby a v tomto rozměru by se neměla vyskytovat žádná pevná překážka, hrana obrubníku apod.

 Minimální potřebná šířka k průchodu pro dospělého člověka bez zdravotního omezení je 50 cm, s potřebnou ochrannou zónou pak 70 cm.

Minimální potřebná šířka k průchodu pro dospělého člověka chodícího o holi je 60 cm, s potřebou ochrannou zónou potom 90cm

 U osoby používající dvou holí, francouzských holí nebo berlí je nejmenší průchozí šířka 90 cm, po přičtení nutných ochranných zón pak 120 cm.

Po osobu používající chodítka potřebujeme nejméně 70 cm, s ochrannou zónou pak 90 cm.

Nevidomý používající slepeckou hůl potřebuje pro průchod nejméně 90 cm, s ochrannými zónami, které jsou pro bezpečný a pohodlný pohyb nezbytné pak 120 cm. 

Nevidomý se slepeckou holí a doprovodem psa potřebuje prostor minimálně 130 cm široký, s ochrannou zónou pak 150 cm.

Minimální šířka pro průjezd vozíku je 90 cm, s ochrannými zónami pak 120 cm. Pro otočení vozíku je potřeba kruh o průměru 150 – 190 cm – dle typu vozíku a také možná přítomnost asistenta. U osob na vozíku nezapomínáme ani na sníženou výšku pohledu, která bývá kolem 120 cm, tedy i jiné zorné pole při vnímání okolí. Také podjezdná výška, min. 70 cm, je důležitý údaj při tvorbě pultů, stolů, pítek a zvýšených záhonů. Nakonec je ještě potřeba zmínit omezenou dosahovou vzdálenost osoby na vozíku. Ta se pohybuje mezi 50 a 70 cm od ramenního kloubu, u těžce postižených osob dokonce pouze 45 cm. Při snaze dosáhnout na vzdálenější předmět může dojít i k překlopení vozíku.

Nejnižší podchozí výška musí být minimálně 210 cm, lépe však 230 cm, což je důležité především pro osoby s postižením zraku. Vyšší výška je doporučována proto, že naše populace čím dál více roste. 
.

Vodící prvky důležité pro orientaci zrakově postižených  najdete zde.

Prvky zahrad pro tělesně postižené  najdete zde.