A které rostliny bychom používat neměli... 

Alkaloidy, toxicky působící látky, se nachází alespoň v některých částech zhruba u 10% rostlin Jedovatých okrasných rostlin je tedy poměrně mnoho. Avšak většina z nich obsahuje nebezpečné látky tak malé množství, že není nutné se jí obávat. Člověku opravdu nebezpečných rostlin je poměrně málo. Většinou způsobí jen mírnější zdravotní komplikace, takže v běžné zahradě není potřeba se jich vyvarovat.

Jinak je tomu v zahradách pro děti a mentálně postižené. Dětská zvědavost a snaha vše ochutnat je totiž nejčastější příčinou otrav. Nebezpečné jsou především plody, připomínající ovoce, ale také zvyk cucání nektaru z květů a okusování větviček. Zde bychom se měli jedovatých rostlin opravdu vyvarovat, a to i těch s nižším obsahem toxických látek.

V zahradách pro nevidomé by měly být jedovaté rostliny také omezeny. A to především druhy agresivní ke kůži a druhy výrazně jedovaté. V hmatových záhonech by se také neměly vyskytovat kontaktní alergeny. Rostliny jen mírně jedovaté (např. kopytník – Asarum europaeum, barvínek – Vinca minor, nebo vřesy a vřesovce – Calluna, Erica) můžeme bez obav použít i v hmatových záhonech, pokud přímo nesousedí s chuťovými záhony a pokud je v blízkosti zdroj k umytí rukou. Tyto rostliny nemohou způsobit vážnější zdravotní komplikace. Je však nutné rozlišovat, které rostliny jsou již ohrožením. Vážné problémy může způsobit například tis (Taxus baccata), jalovec chvojka (Juniperus sabina), lýkovce (Daphne), štědřenec (Laburnum) nebo škumpy (Rhus). Podráždění rukou může způsobit také třemdava (Dictamnus), routa vonná (Ruta graveolens) nebo pryskyřníky (Ranunculus) a pryšce (Euphorbia).

V zahradách pro zrakově postižené, ale i pro seniory a osoby s intelektovým omezením bychom také neměli používat rostliny trnité a ostnité. Vyvarujeme se tak nepříjemným zkušenostem a možným poraněním.

Jedovaté a ostnité rostliny musí být používány vždy s rozvahou a opatrností. A právě proto, že poměrně nebezpečné mohou být i běžné a na první pohled hmatově velmi zajímavé rostliny, není od věci si ty nejběžnější připomenout v následujících tabulkách

Nevhodné trvalky        
Jméno latinské Jméno české Výška barva květu problém
Aconitum sp. oměj 80-120 modrá, sv. žlutá, celá rostlina jedovatá
Actanea pachypoda samorostlík 50-80 růžová celá rostlina jedovatá
Alisma plantago-aquatica žabník jitrocelový 80-100 bílá jedovatá vodní rostlina
Anemone nemorosa sasanka hajní 12-15 bílá hlavně stonek a listy
Aquilegia vulgaris orlíček obecný 25-60 modrá, růžová, žlutá,… celá rostlina jedovatá, kontaktní alergie
Calla palustris ďáblík bahenní 20 bílá jedovatá vodní rostlina
Carlina acaulis pupava bezlodyžná 20 bělavá bodlák
Colchicum autumnale ocůn jesenní 10-20 růžověfialová celá rostlina jedovatá
Convalaria majalis konvalinka vonná 20 bílá celá rostlina jedovatá
Corydalis cava dymnivka dutá 10-20 růžová, bílá celá rostlina jedovatá
Cyclamen europaeum brambořík evropský 5-10 růžověfialová hlíza
Delphinium sp. stračka, všechny druhy 20-120 modrá, fialová celá rostlina, především listy jedovaté
Dictamnus albus třemdava bílá 60-100 růžová kontaktní alergie, poleptání
Digitalis purpurea náprstník 30-120 růžová celá rostlina jedovatá
Echinops ritro bělotrn 50-100 modrá celá rostlina ostnitá
Eranthis hyemalis tavolín zimní 10 žlutá celá rostlina jedovatá
Eryngium sp. máčka 15-70 modrá celá rostlina ostnitá
Euphorbia sp. pryšec 20-50 zelenožlutá, načervenalá - dle druhu jedovatá, mléko velmi agresivní - kontaktní vyrážky
Ficaria verna orsej jarní 5-10 žlutá celá rostlina jedovatá - od doby květu, kontaktní alergie
Fritilaria sp řebčík 15-80 bílá, kostkovaná, žlutá, oranžová celá rostlina jedovatá
Galanthus nivalis sněženka podsněžník 10-15 bílá celá rostlina jedovatá
Heleborus sp. čemeřice 15-30 bílá, červená, zelená velmi jedovatá rostlina, dráždí sliznice
Hepatica nobilis jaterník podléška 10-12 modrá, růžová, bílá slabě jedovaté listy
Leucojum vernum bledule jarní 20-30 bílá celá rostlina jedovatá
Lupinus polyphyllus vlčí bob 40-100 různé barvy, hl. modrá jedovatá semena
Menyanthes trifoliata vachta trojlistá 20-30 bílá celá rostlina mírně jedovatá
Miscanthus sinensis ozdobnice čínská 50-250 bělavá většinou ostré řezavé okraje listů
Narcissus narcisy  10-20  bílá, žlutá lehce jedovatá celá rostlina
Paeonia officinalis pivoňka lékařská 50-60 červená jedovatý oddenek
Pachysandra terminalis tlustonitník klasnatý 20-30 bílá jedovatá rostlina, kontaktní alergie
Primula veris prvosenka jarní 10-15 žlutá jedovatá rostlina 
Pulsatilla grandis koniklec velkokvětý 10-20 fialová, modrá, bílá, červená celá rostlina jedovatá, kontaktní alergie
Ranunculus sp. pryskyřník 15-30 žlutá všechny druhy jedovaté, kontaktní alergie
Sedum acre rozchodník 5 žlutá kontaktní alergie, jedovatá
Phytolacca esculenta lýčidlo jedlé 200  bílá za syrova jedovaté listy, plody jedlé
Trolius europaeus upolín evropský 10-50 žlutá jedovatá celá rostlina, kontaktní alergie
Tanacetum vulgare vratič obecný 70-120 žlutá jedovatá celá rostlina
Veratrum album, nigrum kýchavice bílá, černá 60-130 bílé, tmavé celá rostlina jedovatá, nevíce však podzemní části
Nevhodné letničky a rostliny v nádobách        
Jméno latinské Jméno české Výška barva květu problém
Brugmansia (Datura) sp. Andělská trumpeta 200-300 bílá, žlutá, oranžová, růžová celá rostlina jedovatá
Consolida sp. Ostrožka 30-155 modrá, bílá celá rostlina jedovatá
Escholtzia californica sluncovka kalifornská 20-40 oranžová, červená mléko může způsobit podráždění kůže
Euphorbia sp. Pryšce 20-50 zelenožlutá, načervenalá - dle druhu jedovatá, mléko velmi agresivní - kontaktní vyrážky
Heracleum spondylium bolševník obecný 50-200 bílá  kontaktní alergie, velmi agresivní
Cheiranthus cheirii Chejr vonný 30-70 oranžová, červená mírně jedovatý, hlavně semena
Lobelia sp. lobelka 15-25 modrá, bílá celá rostlina mírně jedovatá
Nerinum oleander oleandr 150-300 růžová, červená, bílá celá rostlina výrazně
Nicotiana okrasný tabák 40-150 růžová, červená, bílá celá rostlina jedovatá, kontaktní alergie
Papaver sp. Mák  15-35  červená, bílá, růžová, oranžová, žlutá mléko může způsobit podráždění kůže, jedovatá šťáva
Phaseolus coccineus fazol šarlatový 150-300 červená plody a semena jsou za syrova jedovatá!
Ricinus communis skočec obecný 300-800 červená celá rostlina prudce jedovatá
Ruta graveolens routa vonná 30-50 zelenožlutá  kontaktní alergie, fotokarcinogeny